Defektoskopie

Defektoskopie

Vizuální kontroly

Vizuální kontrola je prováděna při každé kontrole zařízení. Vizuálně kontrolujeme zejména stavy nádrží, kouřovodů produktovodů atd. V rámci korozních průzkumů se provádí důkladná vizuální kontrola povrchů. Součástí vizuálních kontrol stavu ochranných vrstev jsou i kontroly jejich celistvosti vysokonapěťovou jiskrou.

Ultrazvukové kontroly

Ultrazvukovými metodami kontrolujeme svary a plochy kovových, nekovových materiálů. Špičkové moderní přístroje a sondy nám rovněž umožňují zjišťovat tloušťky plastů, laminátů apod. Pravidelné měření tlouštěk umožňuje sledování opotřebení stěn např. potrubí a predikci životnosti zařízení.

Kontroly přístroji na bázi vířivých proudů

Tloušťkoměry s vířivoproudými sondami nám umožňují měřit povlaky v tloušťkách řádově 50 – 1500 µm, nátěry a liningy do cca 6 mm a na pryžové povrstvení do 18 mm proti vodivým feromagnetickým i neferomagnetickým materiálům stěn. Velké množství měřených tlouštěk nám umožňuje statistické zpracování.

Defektoskopy na bázi vířivých proudů umožňují mimo jiné kontroly trubek z neferomagnetických i feromagnetických materiálů, kontroly v oblasti zaválcování atd. Ke kontrolám vypracováváme vlastní schémata a systém značení umístění trubek v trubkovnici, což umožňuje opakované kontroly a sledování stavu. Přistroje v principu umožňují rozlišení poškození v po krocích řádově 10% s rozlišením typu poškození.

Kapilární zkoušky

Kapilárními zkouškami kontrolujeme zejména lopatky ventilátorů a čerpadel, svarové spoje apod. Jsme vybaveni na kontroly ve viditelném i ultrafialovém světle.

Magnetické zkoušky

Pomocí magnetických zkoušek kontrolujeme zejména svarové spoje. Kontroly provádíme s využitím viditelné i ultrafialové části světelného spektra.

Zkoušky těsnosti

 

Kromě nedestruktivních metod provádíme rovněž metalografická šetření, posouzení kvality oxidických vrstev, struktur materiálu, korozních vrstev a další materiální kontroly.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vizuální kontrola a jiskrová zkouška

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vizuální kontrola nerezové tapetáže

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vizuální kontrola, pitting nerezového materiálu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Perforace stěn kouřovodů v oblasti klapek, určení rozsahu korozního poškození stěn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Korozní puchýře v nátěru

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poškození pryžového povrstvení

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Magnetická kontrola svarů

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Korozní kupóny

web_korozni_kupony

Korozní kupóny

Kapilární zkouška

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kapilární zkoušky lopatek

 

Pro pokračování na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít